Ciekawostki Wykłady

Ewolucyjna teoria piękna

Podobno piękno to pojęcie względne, ponieważ jego ocena zależy od oceniającego. W niespłena 18 minutowym wykładzie Denis Dutton spróbuje przekonać Was, że powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe. Ten profesor filozofii oraz edytor czasopisma  Arts & Letters Daily z pomocą animatora Andrew Parka w niesamowicie interesujący sposób wyjaśni, dlaczego wzorce piękna są identyczne dla wszystkich ludzi. Jak łatwo się domyślić, podstawą teorii wykładowcy z Uniwersytetu w Canterbury jest ewolucja. Według Duttona mechanizm ewolucyjny ukształtował sposób spostrzegania oraz prefernecje wobec piękna, które znamy dzisiaj.

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.

  • Akurat „wzorce piękna” identyczne dla wszystkich nie są, bo są warunkowane kulturowo, przykładem choćby opalenizna czy tusza. Natomiast ten odbiór kulturowy jest wyzwalany przez wspólne wszystkim uwarunkowania genetyczne.

    • Akurat o tuszy nie możemy właściwie powiedzieć, że jest uwarunkowana kulturowo. Badania pokazują, że warunkuje ją raczej dostępność pożywienia – mężczyźni w społeczeństwach w większym stopniu dotkniętych widmem głodu preferują kobiety o kobiety o tęższej budowie ciała (podobnie jak głodni studenci).

  • Kulturowo jest uwarunkowana w tym sensie, że stoi za nią pewien kulturowy stereotyp – w takim społeczeństwie niedostatku istnieją bez wątpienia warstwy, które na brak pożywienia nie narzekają (klasa panująca, kapłańska etc.), a mimo to oni się z tego ogólnego stereotypu nie wyłamują.