Konferencja kobiecości i męskości oraz bliskich związków interpersonalnych już w październiku

Autor: Redakcja

Już 12-13 października w Katowicach odbędzie się I ogólnopolska konferencja kobiecości i męskości oraz bliskich związków interpersonalnych. Podczas konferencji omówiona zostanie problematyka uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstawanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami i mężczyznami.

KMRR_logo

Przedmiotem zainteresowania I ogólnopolskiej konferencji kobiecości i męskości oraz bliskich związków interpersonalnych będzie problematyka uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstawanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami i mężczyznami. Jednocześnie celem tego przedsięwzięcia jest osadzenie podejmowanej problematyki w szerokiej perspektywie stale ewoluujących przekonań na temat kobiecości, męskości i romantycznych relacji.

Konferencja jest skierowana do środowisk naukowych, zajmujących się problematyką bliskich relacji romantycznych, ale i praktyków – terapeutów, pedagogów, pracowników agend pomocowych – wspierających kobiety i mężczyzn w efektywnych funkcjonowaniu w związkach romantycznych i rodzinach. Organizatorzy liczą, że dyskusja wokół zagadnień poruszanych w konferencji zaowocuje przełożeniem wiedzy psychologicznej i ustaleń badawczych na praktyczne zastosowania w terapii par i terapii indywidualnej, przygotowaniu do małżeństwa i życia w rodzinie, a także treningach umiejętności społecznych. Redakcja badania.net objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Podczas konferencji przedstawione zostaną referaty, postery naukowe oraz sympozja zorientowane na poszukiwanie praktycznych rozwiązań i szkolenie umiejętności, koniecznych w pracy z bliskimi związkami. Wykłady plenarne w czasie obrad wygłoszą prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. Anna Grabowska, jak również dr hab., prof UR Andrzej Łukasik. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: PROGRAM RAMOWY
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach) ul. Bankowa 11a, między 12 – 13 października 2016.

Zapraszamy na stronę konferencji www.bliskiezwiazki.us.edu.pl

Organizator
Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Więcej informacji:
(C) Zdjęcie Jenelle Ball

Kontakt z organizatorami:
Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

www.bliskiezwiazki.us.edu.pl
bliskie.zwiazki.us@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Redakcja

badania.net skupia zapaleńców piszących o nauce przystępnym językiem. Chcesz dołączyć do redakcji? Napisz do nas maila z próbką omówienia dowolnego tekstu naukowego.