Czy wiesz, że?

Toxic Spill, Ajka, Hungary

TOXIC SPILL, AJKA, HUNGARY-OCTOBER 8, 2010: This is an image of the toxic spill in Ajka, Hungary. (credit: DigitalGlobe)

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.