Czy wiesz, że?

tableintograph

Porównanie wyników autorów pracy z literaturą przedmiotu. A – wytrzymałość, B – rozciągliwość, C – sztywność, D – wiązkość./ Agnarsson et al., PLoS ONE 5(9): e11234 (CC BY 2.5) ©2010

Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Konrad Bocian

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii moralności, wpływu języka na poznanie i emocje oraz agresji. W wolnym czasie fan serii PES, magazynu Polityka, kolarstwa górskiego oraz pokera w wersji Texas Hold'em.