Czy wiesz, że?

LaserEmission

Schemat przejść elektronów między poziomami energetycznymi atomu tlenu. Po lewej: pod wpływem dwóch fotonów światła ultrafioletowego, elektron wynoszony jest na wysoki poziom energetyczny. Po prawej: pod wpływem fotonu światła podczerwonego, elektron traci energię i „opada” na pośredni poziom energetyczny. Towarzyszy temu emisja fotonu światła podczerwonego, spójnego z fotonem który wywołał przejście energetyczne. Ostatnie przejście z poziomu pośredniego na najniższy odbywa się w sposób niepromienisty (nie jest emitowany foton)

Print Friendly, PDF & Email

Schemat poziomów energetycznych atomu tlenu w czasie omawianego procesu.

Schemat przejść elektronów między poziomami energetycznymi atomu tlenu. Po lewej: pod wpływem dwóch fotonów światła ultrafioletowego, elektron wynoszony jest na wysoki poziom energetyczny. Po prawej: pod wpływem fotonu światła podczerwonego, elektron traci energię i „opada” na pośredni poziom energetyczny. Towarzyszy temu emisja fotonu światła podczerwonego, spójnego z fotonem który wywołał przejście energetyczne. Ostatnie przejście z poziomu pośredniego na najniższy odbywa się w sposób niepromienisty (nie jest emitowany foton)

Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Michał Jarosz

Inżynier automatyki i robotyki. Utrzymuje się z projektowania systemów bazodanowych. Dorywczo koordynator badań klinicznych. Członek Association for Computing Machinery. Założyciel i opiekun zespołu obliczeń rozproszonych BOINC@Poland. Na koncie jeden maraton i aspiracje do kolejnych.