Ciekawostki Czy wiesz, że?

Ilu jest Polaków?

Liczba obywateli naszego kraju jest policzalna i dobrze zbadana. Wnioski płynące z danych demograficznych GUS są szczególnie ważne dla szkolnictwa. Wnioski dotyczące np. systemu emerytalnego pozostawiamy do wysnucia czytelnikom.

Po kliknięciu w poniższy odnośnik pojawi się dynamiczny wykres ludności Polski (stan na 2010) – po najechaniu myszą na linię wyświetlają się dane statystyczne dot. wskazywanego rocznika.

Dynamiczny wykres ludności Polski w 2010 roku.

Szkolnictwo i szkolnictwo wyższe są ważnymi obszarami aktywności społecznej, politycznej i gospodarczej.
Warto np. zdawać sobie sprawę, że:

  1. liczba Polaków rozpoczynających studia będzie najpewniej spadać jeszcze przez 10 lat, w 2021 roku będzie o 30% mniej studentów pierwszego roku roku niż obecnie,
  2. liczba młodych ludzi rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych będzie spadała jeszcze przez 5 kolejnych lat, spadek ten to w sumie 20%, po którym nastąpi powolny przyrost liczby uczniów,
  3. liczba młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjach będzie spadała jeszcze przez 5 kolejnych lat, spadek ten to w sumie 10%, po którym nastąpi szybkie odbicie do stanu aktualnego,
  4. liczba dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej będzie rosła, za 3 lata czeka nas skok liczby rozpoczynających naukę o 15% (w porównaniu do roku 2011).
Więcej informacji:
Dane demograficzne GUS (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_655_PLK_HTML.htm)
Print Friendly, PDF & Email

O autorze

Wiesław Baryła

Psycholog. Adiunkt Zakład Psychologii Społecznej. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie